15 lat temu – 1 maja 2004 roku – Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. To doskonały moment, aby wspólnie cieszyć się z tego sukcesu: Polska stała się częścią europejskiej wspólnoty. Czym jest owa wspólnota? Jakie są jej duchowe korzenie?

O tym wszystkim opowiada wystawa Ojcowie Założyciele UE, przygotowana przez Narodowe Centrum Kultury. Ojcowie Założyciele UE to projekt edukacyjny, nawiązujący do 15. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, opowiadający o ideach i wizjonerach, których myśli i spory leżały u podstaw stworzenia wyjątkowego projektu europejskiej wspólnoty. Wystawa powstała z inicjatywy Narodowego Centrum Kultury. Autorem scenariusza jest dr hab. Michał Łuczewski (Centrum Myśli Jana Pawła II), za stronę graficzną odpowiada Handsome Studio.

W Gminie Brody wystawa prezentowana jest w Urzędzie Gminy, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Brodach oraz w Filii GBP w Bieczu.