13 lipca w Żarach, burmistrz Żar – Danuta Madej, burmistrz Lubska –  Lech Jurkowski, wójt Brodów – Ryszard Kowalczuk oraz burmistrz Forst – Philipp Wesemann podpisali List Intencyjny „Bez granic” – wspólna infrastruktura zrównoważonego i przyszłościowego rozwoju Dolnych Łużyc na obszarze Żary – Lubsko – Brody – Forst (Lausitz) w ramach programu współpracy Interreg V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020.

Celem porozumienia jest lepsze połączenie gmin polskich i niemieckich z siecią TEN-T, skrócenie czasu przejazdu poprzez poprawę stanu technicznego dróg na obszarze Dolnych Łużyc po obu stronach granicy oraz zintensyfikowanie współpracy gospodarczej i turystycznej na pograniczu.

 W ramach projektu w Brodach planowana jest przebudowa ciągu ulic Wolności, Szkolnej i Pl. Zamkowego.