Zapraszamy na obchody
76. rocznicy zakończenia II wojny światowej
i uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej
żołnierzy 42 Pułku Piechoty i 16 Batalionu Saperów
poległych w 1945 roku w Zasiekach i Brożku

8 maja 2021, godz. 12:00
Cmentarz Komunalny w Zasiekach

W związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2
prosimy o przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.