Położenie i charakterystyka

Położona w południowo – zachodniej części województwa lubuskiego, gmina Brody stanowi idealne miejsce do aktywnego wypoczynku ale również doskonałe miejsce do zamieszkania dla osób, które cenią walory i bogactwo przyrodnicze, czyste powietrze, ciszę i spokój.
Na terenie gminy zamieszkuje 3 482 (stan na 31.12.2014 r.) mieszkańców, co daje 14 osób /km2, liczącą 240 km2 powierzchnię gminy prawie w 65% zajmują lasy, 26% użytki rolne zaś pozostałe 8% stanowią drogi, stawy, tereny zabudowane i tereny różne. W strukturze użytków rolnych 58% stanowią grunty orne.

Klimat gminy charakteryzują niezbyt upalne lata i łagodne zimy oraz stosunkowo długi okres wegetacyjny (223-240 dni)

Obszar krajobrazu chronionego obejmuje ponad 51% obszaru gminy. Są to lasy i łąki śródleśne, jeziora i stawy rybne.
Gmina Brody jest członkiem Konwentu Gmin RP Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr.

Gmina jest również członkiem Łużyckiego Związku Gmin, Lokalnej Grupy Działania – Grupy Łużyckiej oraz Lubuskiej Rybackiej Lokalnej Grupy Działania.

W listopadzie 2010r. w oficynie zabytkowego pałacu w Brodach zostało podpisane porozumienie ramowe w sprawie utworzenia Europejskiego Związku Parków Łużyckich, który 21 maja 2013r. otrzymał wyróżnienie w konkursie na „Modelowe projekty współpracy polsko-niemieckiej”.

Walory Gminy Brody

Bogactwo zabytków historycznych, głównie architektonicznych, rangi ponadregionalnej, znajdujących się nie tylko w Brodach, ale również w wielu mniejszych miejscowościach.

Duża powierzchnia lasów (zwłaszcza część południowa) obfitująca w zwierzynę i leśne runo.

Atrakcyjne ukształtowanie terenu (moreny polodowcowe) i mnogość zbiorników wodnych (jeziora i stawy rybne).

Kompleksy torfowisk, fragmenty borów bagiennych, obfitujących w rzadkie gatunki roślin i ptaków. Łagodny klimat, wspaniałe widoki, miejsca do obserwacji i pomniki przyrody.

Zamieszkaj w Brodach

Gmina jest w posiadaniu sporych terenów, które można nabyć na cele budowlane.

Serdecznie zapraszamy do zamieszkania w Naszej Gminie !

„Gmina Brody to powiew historii i piękno przyrody”

Wykaz działek
przeznaczonych do zbycia przez gminę Brody
System GIS
system informacji przestrzennej