22 lutego 2017 r. w Urzędzie Gminy Brody odbyło się kolejne posiedzeniu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poszerzone o przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, Komendanta Powiatowego PSP w Żarach, funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Lubsku, komendy OSP Brody i właściciela terenu, poświęcone analizie bieżącej sytuacji na terenie ZPO. Z uwagi na konieczność wsparcia działań PSP ciężkim sprzętem ustalono skierowanie wniosku o pomoc do Starosty Żarskiego. Pełna informacja pożarowa sporządzona przez KP PSP w załączeniu. Przedstawiciele WIOŚ poinformowali o pozytywnych wynikach monitoringu środowiska (brak zagrożeń dla zdrowia i życia mieszkańców).

Zastępca Wójta

Juliusz Dudziak

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach

ul Serbska 58

68-200 Żary

 

Sytuacja pożarowa na terenie składowiska Brożek 20 na dzień 22.02.2017 r.

Pożar jest zlokalizowany w obwałowaniu, nie zagraża rozprzestrzenieniem się poza obwałowanie na teren leśny oraz na zabudowania zakładu recyklingu.

Na miejscu znajdują się siły i środki Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Jest zapewniona woda do gaszenia pożaru i działań obronnych. Jest zbudowana magistrala wodna z węży pożarniczych z punktu czerpania wody na Nysie do zbiornika 50m3 rozstawionego na granicy składowiska. Na obwałowaniu składowiska znajdują się linie gaśnicze. Strażacy dozorują i zabezpieczają pożar składowiska i pobliski teren leśny.

Po zgromadzeniu ciężkiego sprzętu budowlanego i sfinansowaniu jego użyczenia/pracy możliwa będzie zmiana koncepcji prowadzonych działań na wybieranie palącego się materiału i jego przelewanie/gaszenie.