Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez kierującego akcją z PSP Żary sytuacja na terenie zakładu jest opanowana. Nie doszło do rozprzestrzenienia się pożaru na przyległe kompleksy leśne. Obecnie działania Państwowej Straży Pożarnej skoncentrowane są na dogaszaniu odpadów, co może potrwać jeszcze kilka dni.

W dniu 15 lutego 2017 r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze dokonali szeregu pomiarów powietrza w Brożku, Zasiekach i Brodach pod kątem zawartości substancji niebezpiecznych. Według informacji Zastępcy WIOŚ, Pana Wojciecha Konopczyńskiego, ekspertyza składu powietrza nie wykazała obecności substancji szkodliwych dla zdrowia. W ramach monitoringu badanie jakości powietrza będzie jednak kontynuowane co najmniej przez tydzień. Zgodnie z rozplakatowanym obwieszczeniem nadal zaleca się mieszkańcom Brożka i Zasiek ograniczenie przebywanie na zewnątrz i wietrzenie pomieszczeń. Nie występuje konieczność zakładania maseczek chroniących drogi oddechowe. O ewentualnych zagrożeniach stwierdzonych przez pracowników WIOŚ mieszkańcy zostaną zawiadomieni niezwłocznie. W zakresie powstałej sytuacji kryzysowej Urząd Gminy Brody jest w stałym kontakcie z WIOŚ w Zielonej Górze oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Żarach.

Zastępca Wójta

Juliusz Dudziak