Działka 620/14 obręb Jeziory Wysokie – drugi przetarg

Post Image

Oferta inwestycyjna

NIERUCHOMOŚĆ:

Działka nr 620/14 obręb Jeziory Wysokie, gmina Brody

Powierzchnia: 7,3056 ha

Właściciel: Gmina Brody

 LOKALIZACJA: działka położona około 6 km do przejścia granicznego Zasieki – Forst (Niemcy), około 12 km do miejscowości Brody, około 35 km do miasta Lubsko, około 25 km  do miasta Gubin.

OBECNE UŻYTKOWANIE: grunt nieużytkowany

PRZEZNACZENIE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:

Działka leży na terenie ozn. symbolem ZM 11 – PS, KS,PB,U: tereny istniejących obiektów kubaturowych, dróg, urządzeń sieciowych przemysłu zbrojeniowego, położonych na obszarze lasu komunalnego gminy Brody. Teren działki położony jest poza obszarem przeznaczonym w mpzp do wyłączenia z użytkowania leśnego. Stanowi grunt leśny bez zmiany użytkowania.

 FORMA ZBYCIA: przetarg

Działka 620/14 obręb Jeziory Wysokie

Post Image

Oferta inwestycyjna

NIERUCHOMOŚĆ:

Działka nr 620/14 obręb Jeziory Wysokie, gmina Brody

Powierzchnia: 7,3056 ha

Właściciel: Gmina Brody

 LOKALIZACJA: działka położona około 6 km do przejścia granicznego Zasieki – Forst (Niemcy), około 12 km do miejscowości Brody, około 35 km do miasta Lubsko, około 25 km  do miasta Gubin.

OBECNE UŻYTKOWANIE: grunt nieużytkowany

PRZEZNACZENIE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:

Działka leży na terenie ozn. symbolem ZM 11 – PS, KS,PB,U: tereny istniejących obiektów kubaturowych, dróg, urządzeń sieciowych przemysłu zbrojeniowego, położonych na obszarze lasu komunalnego gminy Brody. Teren działki położony jest poza obszarem przeznaczonym w mpzp do wyłączenia z użytkowania leśnego. Stanowi grunt leśny bez zmiany użytkowania.

 FORMA ZBYCIA: przetarg

Działka 620/11 obręb Jeziory Wysokie

Post Image

Oferta inwestycyjna

NIERUCHOMOŚĆ:

Działka nr 620/11 obręb Jeziory Wysokie, gmina Brody

Powierzchnia: 0,7172 ha

Właściciel: Gmina Brody

 LOKALIZACJA: działka położona około 6 km do przejścia granicznego Zasieki – Forst (Niemcy), około 12 km do miejscowości Brody, około 25 km do miasta Lubsko, około 35 km  do miasta Gubin.

OBECNE UŻYTKOWANIE: grunt nieużytkowany

PRZEZNACZENIE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:

Działka leży na terenie ozn. symbolem ZM 11 – PS, KS,PB,U: tereny istniejących obiektów kubaturowych, dróg, urządzeń sieciowych przemysłu zbrojeniowego, położonych na obszarze lasu komunalnego gminy Brody. Teren działki położony jest poza obszarem przeznaczonym w mpzp do wyłączenia z użytkowania leśnego. Stanowi grunt leśny bez zmiany użytkowania.

 FORMA ZBYCIA: przetarg

Działka 142 obręb Zasieki

Post Image

Oferta inwestycyjna

NIERUCHOMOŚĆ:

Działka nr 142 obręb Zasieki, gmina Brody

Powierzchnia: 3,49 ha

Właściciel: Gmina Brody

 LOKALIZACJA: działka położona około 3 km do przejścia granicznego Zasieki – Forst (Niemcy), około 10 km do miejscowości Brody, około 25 km do miasta Lubsko, około 35 km  do miasta Gubin.

OBECNE UŻYTKOWANIE: grunt nieużytkowany

UZBROJENIE: działka nieuzbrojona, posiada dostęp do sieci energetycznej i wodociągowej, w m.Zasieki brak sieci kanalizacyjnej i gazowej.

PRZEZNACZENIE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:

B 29-PSB – Obszar o funkcji produkcyjno-technicznej. Możliwość lokalizacji składów, baz technicznych, przemysłu oraz GPZ n110/20 kV Zasieki nieuciążliwych dla sąsiadujących z tym obszarem funkcji.

 FORMA ZBYCIA: przetarg

INFORMACJE DODATKOWE: W miejscowości Zasieki obecnie funkcjonuje m.in.: pięć stacji paliw, apteka, restauracja „Karczma polska”, salony fryzjerskie i kosmetyczne, kantor, liczne punkty sprzedaży detalicznej (sprzedaż kwiatów, wyrobów tytoniowych, gastronomia itp.), warsztat samochodowy, gospodarstwo agroturystyczne.

mapka 142

Działka 113 obręb Zasieki

Post Image

Oferta inwestycyjna

NIERUCHOMOŚĆ:

Działka nr 113 obręb Zasieki, gmina Brody

Powierzchnia: 2,50  ha

Właściciel: Gmina Brody

 LOKALIZACJA: działka położona około 3 km do przejścia granicznego Zasieki – Forst (Niemcy), około 10 km do miejscowości Brody, około 25 km do miasta Lubsko, około 35 km  do miasta Gubin.

OBECNE UŻYTKOWANIE: grunt nieużytkowany

UZBROJENIE: działka nieuzbrojona

PRZEZNACZENIE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:

B 33 – US, UT – teren o funkcji otwartej. Propozycja wykorzystania terenu na cele rekreacyjno – sportowe np. lokalizacja szkółki jazdy konnej.

FORMA ZBYCIA: przetarg

INFORMACJE DODATKOWE: W miejscowości Zasieki obecnie funkcjonuje m.in.: pięć stacji paliw, apteka, restauracja „Karczma polska”, salony fryzjerskie i kosmetyczne, kantor, liczne punkty sprzedaży detalicznej (sprzedaż kwiatów, wyrobów tytoniowych, gastronomia itp.), warsztat samochodowy, gospodarstwo agroturystyczne.

mapka 113