DLACZEGO BRODY?

Gmina Brody położona jest nad Nysą Łużycką, będącą granicą polsko-niemiecką, w południowo – zachodniej części województwa lubuskiego, w powiecie żarskim. Na jej terenie żyje około 3,5 tys. mieszkańców, a powierzchnię 240 km2 aż w prawie 65% zajmują lasy, które wraz z rolnictwem (najżyźniejsze gleby na pograniczu) i usługami stanowią, w głównej mierze, o potencjale ekonomicznym regionu.

„Nadgraniczność” jest szczególnym atutem, który może stać się decydującym czynnikiem do lokowania tu swoich kapitałów przez potencjalnych inwestorów i powstawania nowych miejsc pracy. Bogactwo lasów, obfitość runa leśnego oraz rozwój gospodarki rolnej stanowią doskonałe warunki do powstania i rozwoju np. branży przetwórstwa rolno – spożywczego, handlu i usług.

Na terenie gminy Brody istnieją dwa przejścia graniczne w ciągu drogi A-18 w Olszynie oraz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 289 Zasieki – Forst(Sacro).

Właśnie stosunkowo dobre skomunikowanie poprzez sieć dróg A18, S3 i DW 289 z Wrocławiem, Berlinem, Zieloną Górą, Gorzowem Wlkp. i Poznaniem może decydować w znacznej mierze o potencjale rozwojowym gminy. Jeżeli dodamy do tego czynną linię kolejową, obszar prawie 400 hektarów po byłej fabryce amunicji z przeznaczeniem w planie zagospodarowania przestrzennego pod różnorodną działalność gospodarczą oraz północną płytę byłego Terminala Towarowych Odpraw Celnych w Olszynie (tuż przy granicy z Niemcami) to okazuje się, że potencjał gminy jest dosyć spory i wciąż jeszcze niedostatecznie odkryty i wykorzystany.

DLACZEGO WARTO U NAS ZAINWESTOWAĆ?

  • tereny inwestycyjne;
  • przygraniczne położenie;
  • system informacji przestrzennej:  http://brodyzarskie.e-mapa.net/
  • otwarta do współpracy władza oraz kompetentni i życzliwi urzędnicy;
  • dobra współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w przeciwdziałaniu bezrobociu oraz na działania podnoszące kwalifikacje wśród pracowników;
  • życzliwi mieszkańcy;
  • ambitne plany rozwojowe związane z infrastrukturą techniczną i społeczną;
  • walory przyrodnicze i infrastruktura służąca rozwojowi aktywnych form wypoczynku i spędzania czasu wolnego.

Dochody budżetu gminy Brody w 2014r.

dochody ogólnie: 12111227,65 zł
dochody bieżące: 11139963,22 zł
dochody majątkowe: 971264,43 zł

Dochody własne

Podatek dochodowy od os. fiz.

Budżet gminy na 1 mieszkańca (dochody / wydatki)

  • wys. dochodów w tyś. zł
  • wys. wydatków w tyś. zł

ŚRODKI W DOCHODACH BUDŻETU GMINY NA FINANSOWANIE I WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW UNIJNYCH W 2014R.

OSIĄGNĘŁY WYSOKOŚĆ: 1000000 zł
W gminie Brody w 2014 r. 100,0% wydatków majątkowych przeznaczono na cele inwestycyjne.

Wydatki majątkowe inwestycyjne stanowiły 22,3% wydatków majątkowych z budżetu gminy.