Szanowni Państwo,

w imieniu Związku Miast Polskich zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym,  które posłuży do opracowania rzetelnej diagnozy obszaru Partnerstwa gm. Brody, a następnie propozycji strategii rozwoju.  Państwa opinia jest szczególnie ważna ze względu na Państwa rolę i wpływ na rozwój naszej gminy i partnerstwa. 

Badania są częścią ogólnopolskiego projektu „Centrum Wsparcia Doradczego Plus”, który realizują Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Związek Miast Polskich i Fundacja Fundusz Współpracy. Ponad 300 gmin i 27 powiatów z całego kraju bierze udział w procesie diagnostyczno-doradczym, którego celem jest opracowanie rozwiązań wspierających miasta i gminy znajdujące się w trudnej sytuacji rozwojowej.

Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą przedstawione w formie zbiorczego raportu podczas dalszych prac Związku Miast Polskich nad przygotowaniem diagnozy dla naszego Partnerstwa.  

Link do ankiety :  https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=v8z9j2jbv7ezj7lzjvabv0lx

 Preferowany termin wypełnienia ankiety do 25.08.2022 r.