Demografia

W 2014 roku liczba ludności wynosiła 3482 osoby.

Przeważa liczba kobiet, na 100 mężczyzn przypada 101 kobiet.

Urodzenia żywe – 33 / Zgony – 34 / Saldo – (-1)

Ludność w wieku:

 • Przedprodukcyjnym – 668
 • produkcyjnym – 2315
 • poprodukcyjnym – 499

Struktura płci

 • mężczyzn
 • kobiet

Przyrost nat. / zgony

 • urodzenia żywe
 • zgony

Struktura wieku

 • przedprodukcyjnym
 • produkcyjnym
 • poprodukcyjnym

Rynek pracy

Liczba bezrobotnych w gminie Brody na koniec grudnia 2014 r. wynosiła – 265 osób, w tym kobiet 145. Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2014 r. wynosiła 11,4% liczby ludności czynnej zawodowo. Bezrobotni w wieku do 30 roku życia – 62 osoby.

Rynek pracy - dane grudzień 2014

Liczba bezrobotnych: 265 os.
w tym kobiet: 145 os.
bezrobotni do 30. roku życia: 62 os.

Gospodarka

W gminie Brody, ze względu na jej charakter, dominującymi działami gospodarki jest produkcja leśna i rolna (w tym rybołówstwo). Na terenie gminy znajduje się wiele podmiotów handlowych. Dominują małe sklepy, markety i stacje paliw. W ciągu ostatnich lat rozwinął się również sektor usług.

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze Regon w 2014 r.

Ogółem 203 podmiotów

Sektor rolniczy

Sektor przemysłowy

Sektor budowlany

Komunikacja i transport

Gmina Brody położona jest przy granicy z Niemcami. Na jej terenie zlokalizowane są trzy przejścia graniczne. Dwa drogowe w ciągu Autostady A18 (Olszyna) i DW 289 (Zasieki – Forst) oraz kolejowe (Zasieki – Forst). Dobre skomunikowanie z drogą S3 powoduje, że z gminy Brody łatwo można przemieszczać się nie tylko kierunku Wschód – Zachód ale również Północ – Południe.

Odległości i czas dojazdu z Brodów do najbliższych lotnisk w regionie:

Babimost – 97 km, ok. 1.5 godz. (DW 289/DK27/S3/DK32/DW304)

Berlin Schönefeld – 150 km , ok.1.5 godz. (DW289/A15/A13)

Wrocław – 202 km, ok. 2.0 godz. (DK18/A4/A8)

Poznań – 214 km, ok, 2.5 godz. (DW289/DK27/S3/A2)

Edukacja i kultura

W Brodach funkcjonują:

 • Przedszkole Samorządowe im. J. Tuwima; z filią w Bieczu;
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. S. Batorego;
 • Gimnazjum im. A. Mickiewicza;
 • Gminna Biblioteka Publiczna z filią w Bieczu.

Poziom wykształcenia

 • Podstawowe ukończone
 • Podstawowe nieukończone
 • Wyższe
 • Policealne
 • Średnie ogólnokształcące
 • Średnie zawodowe
 • Zasadnicze zawodowe
 • Gimnazjalne

źródło: Spis Powszechny 2011