Oferta inwestycyjna

NIERUCHOMOŚĆ:

Działka nr 620/14 obręb Jeziory Wysokie, gmina Brody

Powierzchnia: 7,3056 ha

Właściciel: Gmina Brody

 LOKALIZACJA: działka położona około 6 km do przejścia granicznego Zasieki – Forst (Niemcy), około 12 km do miejscowości Brody, około 35 km do miasta Lubsko, około 25 km  do miasta Gubin.

OBECNE UŻYTKOWANIE: grunt nieużytkowany

PRZEZNACZENIE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:

Działka leży na terenie ozn. symbolem ZM 11 – PS, KS,PB,U: tereny istniejących obiektów kubaturowych, dróg, urządzeń sieciowych przemysłu zbrojeniowego, położonych na obszarze lasu komunalnego gminy Brody. Teren działki położony jest poza obszarem przeznaczonym w mpzp do wyłączenia z użytkowania leśnego. Stanowi grunt leśny bez zmiany użytkowania.

 FORMA ZBYCIA: przetarg