W dniu 29 sierpnia 2021 roku w miejscowości Zwierzyn odbędzie się impreza podnosząca świadomość ekologiczną mieszkańców województwa lubuskiego