Gmina Brody otrzymała  finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat w kwocie 129.987,63 zł na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku po Straży Granicznej w Zasiekach, wymagające przebudowy budynku, w wyniku którego powstaną 4 lokale socjalne.