Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego realizuje projekt „Building Bridges – Civic Capital in Local Communities”, finansowany ze środków programu Komisji Europejskiej CERV „Obywatele, równość, prawa i wartości” na lata 2021–2027. Program zapewnia finansowanie działań mających na celu ochronę i promowanie praw i wartości zapisanych w traktatach UE i w Karcie Praw Podstawowych, w szczególności poprzez wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Projekt w sposób szczególny skierowany jest do organizacji działających na terenie mniejszych miejscowości. Dlatego jego ważnym elementem są działania sieciujące rozproszone środowisko organizacji pozarządowych.
W ramach projektu:
1. Udzielane jest wsparcia finansowe w postaci grantów dla organizacji pozarządowych.
2. Prowadzone są bezpłatne szkolenia z takich tematów jak wartości Unii Europejskiej, zarządzanie organizacją, pozyskiwanie środków itp.
3. Sieciowane jest środowisko organizacji pozarządowych m.in. poprzez organizację Krajowego Kongresu Współpracy Lokalnej.
Harmonogram szkoleń >>> SZKOLENIA
Więcej informacji o projekcie na www.bb.frdl.pl
Zapraszamy do udziału w projekcie i współpracy!