Ochotnicza Straż Pożarna istnieje od 1945 roku
Obecnie jednostka liczy 22 członków

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP

 1. Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP od 2011 r. – Ryszard Kowalczuk
 2. Zastępca Prezesa – Juliusz Dudzia
 3. Sekretarz – Justyna Kuchta
 4. Komendant – Kowalczuk Tadeusz
 5. Członek – Adam Babiarz

Poprzedni Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP – Zbigniew Wilkowiecki

Zarząd OSP w Brodach

 1. Prezes – Adam Zieliński
 2. Naczelnik – Waldemar Dołęgiewicz
 3. Skarbnik – Agnieszka Kowalczuk
 4. Gospodarz – Jurkowski Marek
 5. Sekretarz – Falkowski Łukasz
 6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Kowalczuk Tadeusz
 7. Członkowie – Krzysztof Bera, Eksztert Piotr

Poprzedni Prezes do 2013 r. – Adam Babiarz

Członkowie:

Członków czynnych: 21 (w tym mężczyzn 11, kobiet 10), honorowych: 1

Drużyny OSP: Kobieca Drużyna Pożarnicza – MDP chłopięca

Straż zajmuje się głównie gaszeniem pożarów, likwidowaniem zagrożeń pożarowych, uczestniczy w akcjach przeciwpowodziowych.

Przez niemal całe 66 lat nieprzerwanej działalności straż ciągle się rozwija. Z roku na rok są coraz lepiej wyposażeni w sprzęt ratowniczy, dzięki czemu mogą podejmować skuteczne akcje ratownicze. Nasza straż funkcjonuje w ramach krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego. (KSRG).

Wyszkolenie strażaków ochotników dotyczy: działań ratowniczo – gaśniczych oraz ratownictwa medycznego. OSP w Brodach potwierdziła rację swojego bytu licznymi udanymi akcjami gaśniczymi i przeciwpowodziowymi jakie dotknęły nasza gminę w ciągu ostatnich lat.

Strażacy swoje umiejętności potwierdzają nie tylko podczas gaszenia pożarów, lecz także poprzez udział w zawodach Sportowo-Pożarniczych Jednostek OSP, w których udział biorą Kobieca i Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza oraz członkowie OSP.

Pozyskiwanie funduszy

W 2011 r. naszej jednostce została przyznana dotacja w wysokości 11.980,00 zł. , (tj.: na wydatki bieżące – 6.688 zł, na wydatki inwestycyjne -5.292 zł) Do tego ze środków finansowych z Urzędu Gminy Brody wydatkowano kwotę 380,00 zł, dzięki czemu zakupy zrealizowano na łączną kwotę 12.360,00 zł.

Za w/w kwotę zakupiono nowy sprzęt: latarki PROPOLYMER 4 AA LED KOD 68504 – 6 szt., rękawice specjalne fire – max – 15 par , wąż tłoczony WV 52/20 BEZALIN – 10 szt., lampę zespoloną ekstra płaska 2XPGW EP 1,2 M – 1 szt. i zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1 -1 szt. Termin realizacji zadania: w okresie od 01.03.2011 r. do 25.12.2011 r.

Wyposażenie w sprzęt ratowniczy :

W sytuacji gdy zagrożone jest życie i zdrowie ludzkie, aby móc skutecznie przeprowadzać akcje ratownicze, strażacy muszą dysponować odpowiednim sprzętem technicznym i wyposażeniem.

To jak wyposażona jest OSP zależy przede wszystkim od zaangażowania władz lokalnych, które mogą dokonać odpowiednich dotacji finansowych oraz od aktywności samych strażaków.

Ochotnicza Straż Pożarna w Brodach realizuje co roku zadanie: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” współfinansowane ze środków otrzymanych z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Jednostka OSP Brody dzięki dotacji Komendanta Głównego PSP przeznaczonej na realizację zadania publicznego pt. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” wzbogaca się o nowy sprzęt.

SPRZĘT zgromadzony w OSP Brody:
Samochody pożarnicze STAR 200, STAR 244, samochód VW BUS T4

Motopompy, pompy elektryczne, sprzęt ratowniczy, agregaty prądotwórcze, aparaty nadciśnieniowe z maskami z czujnikami bezruchu, węże tłoczne W-75, W-52, drabiny, sprzęt alarmowania i łączności, środki ochrony indywidualnej, odzież specjalna, sprzęt do ratownictwa medycznego i sprzęt warsztatowy.

Statystyka
Dane z roku 2010

Wyjazdy do zdarzeń

Wypadki drogowe akcje powodziowe wichury i inne 18 zdarzeń

Szkolenia strażaków:

Strażacy ratownicy OSP 61%
Konserwatorzy sprzętu ratowniczego 17%
Dowódcy 17%
Naczelnicy OSP 6%

Adres siedziby Oddziału Gminnego ZOSP RP

ul. Rynek 1 68-343 Brody

Please enable your JavaScript in your browser, to view our location.