W terminie składania ofert, tj. do dnia 16.05.2018 r. wpłynęła jedna ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży na :

– zorganizowanie dziesięciodniowych kolonii z programem terapeutycznym w miejscowości nadmorskiej lub w górach w czasie wakacji (łącznie z transportem z Brodów i powrót). Liczba dzieci – 20 z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

Dofinansowanie w kwocie 19.000,00 zł na zorganizowanie kolonii nad morzem w miejscowości Łazy otrzyma Polskie Towarzystwo Krajoznawcze Organizacja Pożytku Publicznego w Zielonej Górze. W terminie składania ofert, tj. do dnia 16.05.2018 r. wpłynęła jedna ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży na :

– Wypoczynek w miejscu zamieszkania dla dzieci i młodzieży spędzającej wakacje w domu, wypoczynek w formie wyjazdowej na terenie RP (wycieczki).

Dofinansowanie w kwocie 13.260,00 zł na zorganizowanie wypoczynku w miejscu zamieszkania oraz w formie wyjazdowej otrzyma Stowarzyszenie Rodziców Uczniów i Nauczycieli ,,Lepszej Jutro” z Brodów.

Brody, dnia 23 maja 2018 r.

Wójt

/-/ Ryszard Kowalczuk