Informacja o wynikach konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Brody w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2021 r.

W terminie składania ofert, tj. do dnia 02.07.2021 r. wpłynęła jedna ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży na:

– Wypoczynek w miejscu zamieszkania dla dzieci i młodzieży spędzającej wakacje w domu, wypoczynek w formie wyjazdowej na terenie RP.

Dofinansowanie w kwocie 14.321,00 zł na zorganizowanie wypoczynku w miejscu zamieszkania oraz w formie wyjazdowej otrzyma Stowarzyszenie Rodziców Uczniów i Nauczycieli ,,Lepszej Jutro”  na zadania pn. „NAUKOWY ZAWRÓT GŁOWY”; miejsce realizacji Gmina Brody.

Brody, dnia 09 lipca 2021 r.

Wójt
/-/ Ryszard Kowalczuk