W roku 2019 na realizację zadania w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie gminy Brody w okresie od dnia 2 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.  dotację otrzyma Stowarzyszenie Rodziców Uczniów i Nauczycieli „Lepsze jutro”  – kwota dotacji 45.000zł.

Skład Komisji:
Michalina Łajtar – przewodnicząca
Jarosław Hajdul – członek
Maria Lecyk – członek
Józefa Walczak – członek

Brody, dnia 21 grudnia 2018 r.

Wójt
Ryszard Kowalczuk