W roku 2020 na realizację zadania w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie gminy Brody w okresie od dnia 2 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.  dotację otrzyma Stowarzyszenie Rodziców Uczniów i Nauczycieli „Lepsze jutro”  – kwota dotacji 47.000 zł.

Skład Komisji:

  1. Michalina Łajtar – przewodnicząca
  2. Józefa Walczak – członek
  3. Mirosława Dudziak – członek

Brody, dnia 30 grudnia 2019 r.

Wójt

Ryszard Kowalczuk