W roku 2017 na realizację zadania w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie gminy Brody w okresie od dnia 2 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r.  dotację otrzyma

Stowarzyszenie Rodziców Uczniów i Nauczycieli „Lepsze jutro”  – kwota dotacji 45.000zł.

Skład Komisji:

  1. Mirosława Dudziak – przewodnicząca
  2. Agnieszka Stępień – członek
  3. Maria Lecyk – członek
  4. Józefa Walczak – członek

Brody, dnia 28 grudnia 2016r.

Wójt

(-) Ryszard Kowalczuk