W roku 2018 dofinansowanie na zadanie pn. ,,Rozwój sportu na terenie Gminy Brody” otrzyma Ludowy Zespół Sportowy ,,Zjednoczeni Brody”  – kwota dofinansowania 40.000 zł, termin realizacji do 15 grudnia 2018 r.

Skład Komisji:

1.Michalina Łajtar – przewodnicząca

  1. Mirosława Dudziak – członek
  2. Halina Wysługocka – członek

Brody, dnia 14 lutego 2018 r.

Wójt

Ryszard Kowalczuk