W roku 2021 dofinansowanie na zadanie pn. ,,Rozwój sportu na terenie Gminy Brody” otrzyma Ludowy Zespół Sportowy ,,Zjednoczeni Brody”  – kwota dofinansowania 30.000 zł, termin realizacji do 15 grudnia 2021 r.

Skład Komisji:

  1. Michalina Łajtar – przewodnicząca
  2. Mirosława Dudziak – członek
  3. Beata Kowalczuk – członek

Brody, dnia 8 marca  2021 r.

Wójt

Ryszard Kowalczuk