We wtorek 28 grudnia, odbyła się ostatnia w tym roku – XXII Sesja Rady Gminy Brody. Najważniejszym punktem Sesji było głosowanie nad projektem Uchwały Budżetowej na 2017 rok. Budżet został przyjęty jednogłośnie przy obecności 14 radnych.

Najważniejsze zadania jakie zawarto w budżecie na przyszły rok, to: przebudowa ulic Wolności, Szkolnej i Placu Zamkowego (ten wniosek został już zatwierdzony do dofinansowania ze środków UE w ramach EWT) oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji zbiorczej wraz z przyłączami w miejscowości Datyń (nabór wniosków trwa do 27 stycznia – liczymy na pozytywną decyzję Zarządu Województwa!) Poza tym m.in. Renowacja Bramy Zasieckiej, budowa utwardzonej ścieżki wraz z montażem stałego oświetlenia na cmentarzu komunalnym w Brodach. Ponadto wiele inwestycji realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.

Zanim jednak przegłosowano budżet i Wieloletnia Prognozę Finansową, radni zajęli się rozpatrzeniem skargi na bezczynność Kierownika OPS i uznali ją za bezzasadną, a także podjęli uchwałę o składach osobowych komisji Rady. Radni ustalili, że od nowego roku będą pracować w dwóch komisjach stałych. Społecznej oraz Budżetu i Mienia Komunalnego. Większość Rady przychyliła się do wniosku wójta – Ryszarda Kowalczuka, aby pierwsza komisja nazywała się: Komisja Oświaty, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego. Wybrano również nowych przewodniczących komisji. Komisją budżetu będzie kierował radny Marek Tracz, natomiast komisją Oświaty radny Marian Kowalski.