JARMARK BOŻONARODZENIOWY

organizowany w dniu  16 grudnia 2017 r. od godziny 13.00 przed Urzędem Gminy Brody. Chętnych wystawców prosimy o zgłaszanie się w terminie do dnia 30.11.2017r. do Urzędu Gminy Brody pok. nr 14.; tel. 68-371 21 55 (osoba do kontaktu  Regina Łanicka).

z–ca Wójta Gminy Brody

(-) Juliusz Dudziak