W czwartek (26 stycznia) w sali kameralnej Pałacu hrabiego Brühla w Brodach, wójt gminy Brody – Ryszard Kowalczuk podpisał umowę darowizny na odbudowę Sarkofagu w przypałacowym Parku w Brodach.

Zgodnie z wolą darczyńcy, którym jest Fundacja Hermanna Reemtsma z Hamburga, na ten cel zostanie przeznaczone 67.000 €. Pragniemy przypomnieć, że jest to już kolejna transza pieniędzy przeznaczona na ten cel.

W ubiegłym roku ta sama Fundacja przyznała prawie 8.500 € na prace związane z inwentaryzacją pozostałości pomnika. W styczniu br. Zarząd fundacji podjął decyzję o sfinansowaniu odbudowy sarkofagu, o czym w specjalnym piśmie poinformował jej prezes dr Sebastian Giesen. Kopię pisma w imieniu prezesa przekazał kierownik Parku w Branitz – Claudius Wecke.

Podobnie jak za pierwszym razem, środki finansowe zostaną przekazane za pośrednictwem miasta Cottbus / Chociebuż, które obok Brodów, Forst, Bad – Muskau i Łęknicy jest członkiem Europejskiego Związku Parków Łużyckich.