W związku z otrzymaną decyzją z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Żarach w dniu. 26.09.2019 r. o godz. 13.29 informujemy mieszkańców miejscowości Brody, Nabłoto, Jeziory Wysokie, Jeziory Dolne oraz Datynia korzystających z wody pochodzącej z wodociągu w Brodach o stwierdzeniu braku przydatności wody do spożycia i celów gospodarczych – woda może być używana wyłącznie do spłukiwania urządzeń sanitarnych.
Mieszkańcom zapewnia się zastępcze źródło zaopatrzenia w wodę – cysterna z wodą, która będzie dostarczona przez OSP Brody już w dniu dzisiejszym do chwili przywrócenia właściwych parametrów wody. Woda dostarczona przez OSP Brody może być używana do spożycia wyłącznie po przegotowaniu.
Wójt Gminy Brody