Ideą prowadzonej współpracy zagranicznej jest stworzenia stałych podstaw dla wielostronnych inicjatyw w różnych obszarach życia gospodarczego, społecznego, ale i  kulturalnego. Współpraca Gminy Brody i Miasta Forst (Lausitz) realizowana jest na kilku płaszczyznach. Wieloletnie partnerstwo owocuje wieloma wspólnie zrealizowanymi projektami, stwarzającymi kolejne okazje do poznawania wspólnej historii, wymiany doświadczeń i pozwalającymi na integrację społeczeństw.

Takie wydarzenie miało miejsce 14.06.2023 r. W historycznym anturażu, w jednej z oficyn pałacowych, odbyła się konferencja podsumowująca projekt wraz z prezentacją pierwszego tomu: „Zasobów archiwalnych państwa stanowego Forst-Pförten (Brody) oraz Miasta Forst (Lausitz)”. Unikatowa publikacja ukazała się jako owoc współpracy polsko-niemieckiej, dzięki  projektowi pn. „Opracowanie i publikacja wartościowych  historycznych dokumentów archiwalnych z zasobów Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, dotycząca europejskiej historii polsko-niemieckiego regionu przygranicznego na terenie dawnej Własności Ziemskiej Zasieki-Brody, w dwujęzycznej publikacji”, współfinansowanemu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy  INTERREG V A Brandenburgia- Polska2014-2020 oraz Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr.

Podczas konferencji głos zabrali Pan Juliusz Dudziak, p.o. Wójta Gminy Brody; Pan Sven Zuber, Naczelnik Departamentu ds. Obywatelskich, Oświaty i Spraw Kadrowych Forst (Lausitz), Pani Beata Grelewicz, Dyrektor Archiwum Państwowego w Zielonej Górze; dr Pan Adam Górski, Uniwersytet Jagielloński; Pani Elena Boßmeyer, Kierownik Archiwum Miejskiego Forst (Lausitz); dr Pani Christine Gräfin von Brühl.