WÓJT GMINY BRODY

 OGŁASZA KONKURS

FOTOGRAFICZNY, LITERACKI

ORAZ KONKURS NA LOGO GMINY BRODY

Szanowni mieszkańcy! 

Serdecznie zapraszamy do aktywnych obchodów setnej rocznicy odzyskania prze Polskę niepodległości, która przypada na 2018 rok, poprzez kształtowanie i rozwijanie postaw patriotycznych, w tym patriotyzmu lokalnego, dzięki udziałowi w konkursach:

  • ,,Oczami patrioty” – konkurs fotograficzny – regulamin
  • ,,Gmina Brody w prozie i poezji” – konkurs literacki – regulamin
  • „Logo Gminy Brody” – konkurs na logo gminy – regulamin