Ruszyła kolejna edycja konkursu „Zabytek Zadbany”. Konkurs ma na celu promocję opieki nad zabytkami i propagowanie najlepszych wzorców ich badań, konserwacji, adaptacji, utrzymania i zagospodarowania. Prawo do zgłaszania kandydatów mają właściciele zabytków, ich posiadacze i zarządcy, Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków oraz konserwatorzy samorządowi. Laureaci otrzymają tytuł, dyplomy i tablice do oznaczenia zabytku. Szczegółowe informacje, regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: https://nid.pl/konkursy/zabytek-zadbany/