Szanowni Państwo
W  każdej ważnej sprawie dla Gminy Brody, Rada Gminy może zadecydować o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dla pozyskania stanowiska jej mieszkańców. Nadanie, a właściwie odzyskanie praw miejskich dla miejscowości Brody, uzasadnia przeprowadzenie na jej terytorium konsultacji z mieszkańcami gminy, a zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała Rady Gminy Brody nr IV/16/11 z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Brody.
Celem konsultacji jest pozyskanie opinii mieszkańców na temat nadania(przywrócenia) miejscowości Brody statusu miasta.
W 2024 roku przypada 570 rocznica nadania miejscowości Brody praw miejskich, które posiadały nieprzerwanie aż do 1945 r.
W czasach największego rozkwitu miasta przypadającego na lata 1740 – 1758 w Brodach kilkukrotnie gościł  król Polski August III Sas z dynastii Wettinów. Specjalnie na przyjazd Króla wzniesiono Bramę Miejską, zaprojektowaną przez nadwornego drezdeńskiego architekta Jana Krzysztofa Knöffela, która swoją formą nawiązywała do łuku triumfalnego. Brama Miejska do dziś stanowi ważny element układu urbanistycznego miejscowości Brody, który w zdecydowanej większości przetrwał do dnia dzisiejszego. Brody odegrały również ważną rolę po upadku Powstania Listopadowego, stanowiąc schronienie i miejsce odpoczynku przedstawicieli tzw. „Wielkiej Emigracji” w drodze do Drezna i dalej do Paryża.
Pozbawienie w 1945 r. przez władze komunistyczne praw miejskich miejscowości Brody spowodował, że nazywana niegdyś „Perłą Dolnych Łużyc” miejscowość ulegała stopniowej pauperyzacji i degradacji. Najdobitniejszym tego przykładem jest spalony przez żołnierzy armii czerwonej Pałac Brühla.
Dzięki ponownemu nadaniu praw miejskich pojawi się szansa na korzystanie z dwóch źródeł środków pomocowych unijnych – skierowanych dla miast i dla wsi.
Nadanie praw miejskich wiąże się zazwyczaj z rozwojem miejscowości, wizerunkowo wzmocni się również cała Gmina, ponieważ inaczej będą traktować inwestorzy małe miasto w województwie Lubuskim, niż jedną z wielu wsi. Powrót statusu miasta to nadzieja, że będziemy jako Gmina mieć większe szanse na szersze działania rozwijające gminę. To podstawowe kryterium decydujące, o tym czy ludzie będą chcieli się u nas osiedlać, widząc jednocześnie perspektywę rozwoju.
Nie zmienią się podatki ani inne obciążenia, o których wysokości decyduje Rada, na podstawie stawek zawartych w ustawach, bowiem nie ma prawnych wymogów, zgodnie z którymi podatki muszą być niższe na wsi, niż w małym mieście.
Istotny jest również fakt, że konsultacje nie są wiążące, są tylko etapem w całej procedurze nadania praw miejskich, niemniej jednak są głosem społecznym, który z pewnością będzie miał wpływ na dalsze kroki Rady i Wójta.
Łączę wyrazy szacunku
Ryszard Kowalczuk
Wójt Gminy Brody