Promując walory turystyczne i krajobrazowe Gminy oraz uatrakcyjniając harmonogram wydarzeń sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych w przygranicznym regionie,
Gmina Brody wraz z organizatorami Stowarzyszeniem Rodziców, Uczniów i Nauczycieli „Lepsze Jutro” oraz podmiotami współpracującymi

SERDECZNIE ZAPRASZA NA BIEG  „Leśna DYCHA w Brodach”.

Wydarzenie, które odbędzie się 29 czerwca 2019 r.
ma również na celu rozpropagowanie zdrowego styl życia
i aktywnego spędzania wolnego czasu.
Bieg zostanie przeprowadzony na terenie Gminy Brody
na dystansach 5 i 10 kilometrów.

Zapisy internetowe na Leśna DYCHA w Brodach – Datasport.pl

regulamin