„Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” (LGD) informuje, że 31 marca br. otrzymało odpowiedź od Zarządu Województwa Lubuskiego (ZWL) w sprawie ustalenia limitu środków do planowanych naborów wniosków.

Ustalone limity:

  • Przedsięwzięcie 1.3.1. Rozwój obiektów infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej – 369 275,94 EURO, co przy kursie indykatywnym 1 EURO = 4 PLN odpowiada kwocie 1 477 103,76 PLN;
  • Przedsięwzięcie 2.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej – 195 460,67 EURO, co przy kursie indykatywnym 1 EURO = 4 PLN odpowiada kwocie 781 842,68 PLN.

Kolejnym krokiem jest ustalenie terminu planowanych naborów wniosków. Zgodnie z w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. 2019 poz. 1167) LGD występuje do ZWL o uzgodnienie terminu nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia biegu terminu składania wniosków.

Planowany termin: 10 – 26.05.2021r.

O zatwierdzeniu terminu oraz szczegółach dotyczących naborów wniosków będziemy Państwa informować na bieżąco.”