Trwa remont budynku po byłej strażnicy w Zasiekach w wyniku którego powstaną  4 lokale socjalne.  Lokale socjalne powstaną dzięki  dofinansowaniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Programu Wsparcia Budownictwa Socjalnego ze środków Funduszu Dopłat.