W dniu 12 września br. Sejmik Województwa Lubuskiego podjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań w ramach programu pn. „Lubuskie siłownie pod chmurką” na 2016 rok. Na mocy tej uchwały zadanie realizowane przez Gminę Brody o wartości 33.938,85 złotych, pierwotnie znajdujące się na liście rezerwowej, zostanie dofinansowane z budżetu Województwa kwotą 10.000,00 złotych.

treść dokumentu