„Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom – wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego”

Celem Projektu jest zwiększenie zgłaszalności mieszkańców województwa lubuskiego z grup podwyższonego ryzyka na badania profilaktyczne w zakresie nowotworu piersi, szyjki macicy i jelita grubego, poprzez działania informacyjno-edukacyjne, profilaktyczne, a tym samym zwiększenie wykrywalności nowotworów i zmniejszenie umieralności. Projekt obejmuje osoby zamieszkujące miejscowości poniżej 20 000 mieszkańców oraz obszary wiejskie.

Czas trwania projektu: od lipca 2017 r. do grudnia 2020 r.

Szczegóły na stronie:

http://lubuskie.pl/strona-glowna/zalatw-sprawe/menu-zdrowie/lubuszanie-skutecznie-przeciw-nowotworom/

http://psycholog-zagan.pl/

31.03.2010 r. o godz. 16:00 w budynku szkoły podstawowej w Brodach, ul. Kilińskiego 11, dla wszystkich zainteresowanych odbędzie się spotkanie warsztatowo-edukacyjne dot. profilaktyki w zakresie nowotworu piersi, szyjki macicy i jelita grubego.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY