Mały strażak

Jednostka OSP Brody dzięki środkom z projektu „Mały Strażak” z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze i NFOŚ i GW

zakupiła nowy sprzęt ochrony przeciwpożarowej, tj. rękawice pożarnicze, agregat prądotwórczy, detektor prądu przemiennego, piłę do drewna, narzędzie Halligan dielektryczny, motopompę pływającą, węże W-42, latarki kątowe oraz zestaw sprzętu do oznakowania terenu akcji, parawan ochronny.

     Naszej jednostce została przyznana kwota w wysokości 25.000 . Całkowity koszt zadania 25.206,28 zł