ZARZĄDZENIE NR 195/17

WÓJTA GMINY BRODY

z dnia 8 maja 2017 r.

w sprawie zasad przeprowadzenia konkursu w kategoriach: „Najładniejsza posesja” i  „Najładniejsze sołectwo – miejsce użyteczności publicznej” na terenie gminy Brody w roku 2017