Aby wzmocnić potencjał parków i ogrodów łużyckich, w roku 2010 założono Europejski Związek Parków Łużyckich „Od hrabiego Brühla do księcia Pücklera“, którego celem jest odkrywanie na nowo, w duchu obu kreatywnych arystokratów czyli dawnego premiera Saksonii, jak i łużyckiego księcia ogrodów,  turystycznych i ogrodniczych skarbów parkowych, z perspektywą dążenia  od idei związkowej do unikalnego Europejskiego Regionu Kultury Ogrodnictwa po obu stronach Nysy. Wśród członków założycieli są Park w Brodach, Branitz, Mużakowie i Ogród Różny w Forst. 24 lutego 2018 r. na Nowym Zamku w Bad Muskau miało miejsce uroczyste przyjęcie do Europejskiego Związku Parków Łużyckich pięciu nowych parków partnerskich z Altdöbern, Kromlau, Neschwitz, Zatonia oraz z Żagania. Rangę wydarzenia podkreślała obecność potomków zarówno rodu księcia Pücklera jak i hrabiego Brühla. Na tę okazję Park w Brodach przygotował zarówno upominki, w postaci grafiki brodzkiego pałacu, jak i przepiękny tort tematyczny. Niepowtarzalną oprawa artystyczną wydarzenia był Festiwal Światła.