Nasza OSP Brody  wzbogaciła się o  nowy, średni samochód ratowniczo – gaśniczy marki IVECO. Dodatkowy pojazd na pewno przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

Dofinansowanie na ten cel otrzymano ze środków:

  • NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Zielonej Górze w formie dotacji w kwocie 180.000 zł,
  • Komendanta Głównego PSP ze środków inwestycyjnych w kwocie 130.000 zł,
  • Komendy Głównej PSP w Warszawie ze środków finansowych, pochodzących z wpływów uzyskanych ze składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia przekazanych przez Zakłady Ubezpieczeń w kwocie 200.000 zł,
  • budżetu Gminy Brody w wysokości 250.000 zł,
  • OSP Brody w wysokości 140 zł.

Koszt tej inwestycji to 760.140 zł.

Samochód  jest bogato wyposażony.

Posiada m.in.:, agregat prądotwórczy, zbiornik o pojemności 3000 l oraz 300 l środka pianotwórczego, maszt oświetleniowy, pilarki, węże, wodną pompę pływającą, radiostację i przenośne radiotelefony, zestaw sprzętu do oznakowania terenu akcji, parawan ochronny, rękawice ochronne, latarki kątowe, sprzęt podręczny burzący, narzędzie Halligan dielektryczny, detektor prądu przemiennego, działko wodno – pianowe, wyciągarkę elektryczną, kamerę cofania, oświetlenie pola pracy, szybkie natarcie wysokiego ciśnienia. Samochód ma sześcioosobową kabinę.

Sprzęt ten  został zakupiony dzięki dotacji z projektu „Mały Strażak” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze i NFOŚ i GW – przyznana kwota w wysokości 25.000 zł. Całkowity koszt zadania 25.206,28 zł.