W związku z Narodowym Świętem Niepodległości oraz z przypadającym na rok 2018 stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości, na terenie Gminy Brody odbyły się uroczyste obchody, które miały miejsce 9.11.2018 r. i 11.11.2018 r.. Pierwsza część obchodów ,,100 dębów na 100-lecie”, inicjatywny zorganizowanej dzięki zaangażowaniu Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich i Nadleśnictwa Lubsko, odbyła się dnia 9.11.2018 r., na terenie graniczącym z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Brodach oraz kompleksem rekreacyjno-sportowym i obejmowała sadzenie 100 drzewek przez przedstawicieli społeczności lokalnej. Zwieńczeniem tego wydarzenia było odsłonięcie pamiątkowej tablicy. Kolejnym elementem obchodów, zorganizowanym przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brodach, było również wspólne odśpiewanie, na szkolnym dziedzińcu o godz. 11:11, czterech zwrotek Mazurka Dąbrowskiego – hymnu Polski.

Druga – główna  część obchodów, miała miejsce dnia 11.11.2018 r. i rozpoczęła się patriotyczną mszą św. w Kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych, gdzie przybyłych witali harcerze z 11 Drużyny Harcerskiej „Wilcze Bractwo” i 12 Drużyny Harcerskiej „Szare Wilki „, wręczając każdemu  kokardkę, chorągiewkę bądź kotylion w barwach narodowych. Następnie wszyscy zebrani, w asyście pocztów sztandarowych,  uroczyście przeszli pod obelisk ,,Pamiętając o przeszłości z myślą o przyszłości”, gdzie złożono kwiaty. Wspólny przemarsz, z biało-czerwoną flagą, głównymi ulicami Brodów prowadził do Oficyny Pałacu Brühla, gdzie miało miejsce przemówienie Wójta Gminy Brody, odbyła się część artystyczna obchodów tj. koncert pn. „Najpiękniejsza jest muzyka polska” pod dyrekcją Pani Bogumiły Tarasiewicz oraz niezwykle poruszający występ uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brodach, nastąpiło także wręczenie, przez Wójt Gminy Brody, nagród w konkursach ogłoszonych w związku ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości.  Na przybyłych czekał również słodki poczęstunek.
Wszystkim zaangażowanym w organizację  obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości serdecznie dziękujemy.