Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny. We mszy odprawionej przez ks. Proboszcza Sławomira Gramzę udział wzięły poczty sztandarowe Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum, Ochotniczej Straży Pożarnej i Koła  Łowieckiego „Jeleń” w Brodach. Po mszy św. Wójt Gminy Brody – Ryszard Kowalczuk wręczył nagrody dla laureatów konkursu plastycznego pt. „Z miłości do Ojczyzny”, zorganizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną. Następnie uczniowie Zespołu Szkół w Brodach przedstawili program patriotyczny poświęcony twórczości Henryka Sienkiewicza, w związku z 100-ą rocznicą śmierci pisarza. Na zakończenie zebrani wspólnie z młodzieżą zaśpiewali kilka piosenek legionowych. Po mszy w pochodzie Wójt Gminy Brody – Ryszard Kowalczuk, Przewodniczący Rady Gminy – Lech Kossak, ks. Proboszcz – Sławomir Gramza, Dyrektor Zespołu Szkół – Barbara Czahajda, Kierownik Posterunku Policji – mł. aspirant Łukasz Drewniak, Radni, Sołtysi, mieszkańcy oraz młodzież szkolna niosąca ogromną biało – czerwoną flagę w asyście pocztów sztandarowych przeszli pod obelisk przed Urzędem Gminy. Pod pamiątkową tablicą złożono wieńce, kwiaty i znicze, a dzieci i młodzież wypuściły w niebo 100 biało – czerwonych balonów.

W krótkim przemówieniu Wójt Gminy Brody – Ryszard Kowalczuk podziękował wszystkim uczestnikom uroczystości za przybycie, a także skierował słowa podziękowania dla organizatorów.

W nawiązaniu do daty 11 listopada powiedział:

Symbolicznie w tym dniu świętujemy odzyskanie niepodległości przez Polskę po 123 latach niewoli. Symbolicznie, bo przecież z dnia na dzień nasz kraj nie powrócił na mapę Europy. Odzyskanie niepodległości było procesem, który wymagał zespolenia w jeden organizm ziem, które do tej pory funkcjonowały w zupełnie odrębnych organizmach państwowych. Różnice były ogromne,  poczynając od administracji poprzez systemy finansowe, a nawet komunikacyjne. Nie był to proces łatwy, ale opatrzność zesłała nam w tamtym okresie trzech prawdziwych mężów stanu. To dzięki Józefowi Piłsudskiemu, u progu niepodległości, mieliśmy przeszkolone w Legionach przyszłe kadry odrodzonego Wojska Polskiego, a dzięki działaniom i zabiegom dyplomatycznym Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego wsparcie państw na arenie międzynarodowej.

Roman Dmowski powiedział kiedyś:

„Jesteśmy różni, mamy różne poglądy polityczne, ale łączy nas jeden cel. Cel ten to Ojczyzna, dla której chcemy żyć i pracować.”

Chciałbym te słowa zadedykować dzisiejszym elitom rządzącym Polską.

Cześć i chwała tym, co wywalczyli Polsce Wolność!”

 Na zakończenie odbyło się spotkanie w Urzędzie Gminy, gdzie wszyscy mogli ogrzać się filiżanką ciepłej herbaty lub kawy i posilić się świętomarcińskim rogalem. Uroczystość została zorganizowana przez Urząd Gminy, Zespół Szkół oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Brodach.