W związku z zaistniałą sytuacją kryzysową na terenie zakładu przetwarzania odpadów w Brożku prosi się mieszkańców wsi Brożek i Zasieki o zachowanie podstawowych środków ostrożności – ograniczenie przebywania na zewnątrz pomieszczeń (zwłaszcza osób starszych i dzieci) oraz nieotwieranie i uszczelnienie okien do odwołania.
Zastępca Wójta
(-) Juliusz Dudziak