Dnia 5 czerwca 2018 r. Gminę Brody odwiedzili uczniowie zrzeszeni w Szkolnych Kołach Ligi Ochrony Przyrody Oddziału w Sławie. Wycieczkę, z miejscem docelowym – Ośrodkiem Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich, rozpoczęto od wizyty w ,,stolicy” Gminy – w Brodach. Uczestników powitał Wójt Gminy Pan Ryszard Kowalczuk, który pokrótce opowiedział historię samych Brodów jak i gminy, przedstawił przyrodnicze i historyczne  ciekawostki, znajdujące się w najbliższej okolicy zespołu pałacowego oraz wręczył przedstawicielom, ośmiu uczestniczących w wycieczce szkół, materiały promocyjne, które wzbogacą funkcjonujące w szkolnych kołach biblioteczki przyrodnicze, a także zachęcił do ponownego odwiedzenia Gminy Brody, bogatej w atrakcje turystyczne, zarówno historyczne jak i przyrodnicze, gdzie szeroki wachlarz możliwości spędzenia wolnego czasu pozwala na zaplanowanie ciekawego i aktywnego wypoczynku. Następnie uczestnicy udali się z Panem Pawłem Mrowińskim do OEPL, placówki edukacyjnej Lasów Państwowych prowadzącej zajęcia i warsztaty w salach wystawowych, które znajdują się w drewnianej leśniczówce z 1926 r. ( sala hodowli lasu, sala ochrony lasu, sala ochrony przyrody, sala użytkowania lasu, sala kulturotwórczej roli lasu – szczególnie istotnej w naszej okolicy, bowiem 65% powierzchni gminy jest zalesiona) czy na leśnych ścieżkach dydaktycznych wyposażonych w tablice informacyjne, aby poznać bliżej lokalną faunę i florę.