26 lutego 2018 r. w Forst,  przed wejściem głównym do budynku Nowego Ratusza, miało miejsce odsłonięcie kolejnej – ósmej Róży Granicznej. Symboliczne kwiatowe rzeźby Thomasa Rothera stawiane są na granicach Niemiec i sąsiednich krajów, których ideą jest inspirowanie do podejmowania działań przeciwko wojnie – dla pokoju w Europie, z przesłaniem ,,Kwiaty zamiast broni”.