Uprzejmie informujemy, że Wojewoda Lubuski ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w 2023 r. realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia – Podejmowanie działań profilaktycznych ukierunkowanych na zapobieganie agresji i samookaleczeniu w grupie uczniów klas szóstych lub siódmych lub ósmych szkół podstawowych.