Rewitalizacja to skoordynowany proces, prowadzony wspólnie przez władzę samorządową społeczność lokalną i innych uczestników, będących elementami polityki rozwoju. W tym roku Gmina Brody przystąpiła do prac nad programem rewitalizacji dla naszej gminy, mającym na celu przeciwdziałanie degradacji przestrzeni zurbanizowanej, zjawiskom kryzysowym, pobudzanie rozwoju i zmian jakościowych poprzez wzrost aktywności społecznej i gospodarczej.  Odbyły się już pierwsze warsztaty, dotyczące wypracowania koncepcji rewitalizacji, które poprowadził specjalista z w/w zakresu, p. Grzegorz Gorzechowski. Spotkania z mieszkańcami oraz przedstawicielami władzy samorządowej, o charakterze dyskusji z aktywny i twórczym podejściem do problemów społeczności lokalnych, miały miejsce 26.01.2018 r. w Bieczu oraz 02.02.2018 r. w Jeziorach Dolnych.