W dniach 03 – 05 listopada 2017 r. odbyło się VI   Polsko – Niemieckiego Seminarium Parkowe w Przypałacowym Parku w Brodach. Około 100 wolontariuszy z Polski i Niemiec, w tym członkowie rodziny Hrabiego von Brühl wzięło udział w  prowadzonych warsztatach gdzie w 10 grupach wykonywało przydzielone zadania w parku. Uczestnicy mieli zapewniony bezpłatny nocleg i wyżywienie oraz wszelkie niezbędne narzędzia. Po zakończeniu zajęć w parku, uczestnicy mogli skorzystać z oferty kulturalnej w postaci koncertów, odczytów i wykładów. Ostatni dzień Seminarium poświęcony był wycieczkom. Uczestnicy udali się własnymi samochodami do Gębic i Biecza, gdzie zwiedzili min. renesansowy kościół i park w Gębicach  kościół Georga von Bähr (1719) i wieżę przy bramie wjazdowej do pałacu w Bieczu. Zwieńczeniem Seminarium był wspólny obiad na dziedzińcu pałacowym.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i zaangażowanie w trakcie realizacji VI Polsko – Niemieckiego Seminarium Parkowego w Przypałacowym Parku w Brodach.

Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,  a także z funduszy państwowych w ramach Funduszy Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022.

Das Projekt wird aus den Mittel des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung sowie aus den Staatsmittel im Rahmen des Kleinprojektefonds Interreg Polen-Sachsen 2014-2011 mitfinanziert.