1. Kwaterowanie uchodźców z Ukrainy, którzy potrzebują zakwaterowania:
 • uzupełniono procedurę przyjmowania uchodźców o element kwaterowania osób, które nie zarejestrowały się w punktach recepcyjnych przy granicy, pojawiły się na terenie województwa lubuskiego i potrzebują kwaterunku,
 • prosimy o zgłaszanie się do Urzędu obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed skutkami konfliktu zbrojnego (po 24.02.2022r.). W przypadku potrzeby zakwaterowania informację taką Urząd Gminy Brody przekaże do  Punktu Koordynacyjno – Informacyjnego Relokacji Uchodźców utworzonego w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim, który funkcjonuje w formacie całodobowym,
 • Punkt Koordynacyjny w bazie przygotowanych obiektów szuka wolnych miejsc i ustala z danym obiektem zameldowanie osób zgodnie z przekazaną listą z Urzędu Gminy, następnie potwierdza ten fakt urzędnikowi z gminy.
 1. Informacja o uchodźcach, którzy goszczą w ramach wsparcia poza systemowego:
 • gdy do urzędu wpłynie informacja, że na terenie gminy przebywają obywatele Ukrainy, którzy uciekli przed skutkami konfliktu zbrojnego (po 24.02.2022r.) i nie potrzebują zakwaterowania w obiektach zorganizowanych przez Wojewodę Lubuskiego, mieszkają u swoich rodzin lub w ramach inicjatyw społecznych, organizacji pozarządowych, fundacji itp. nie dążymy do przekazania ich do ośrodków Wojewody, gdy tego nie chcą lub nie ma takiej potrzeby,
 • prosimy jedynie o informację o przebywaniu takich osób na terenie gminy dla celów statystycznych i potrzeb monitorowania skali ewakuacji do województwa lubuskiego zagrożonej ludności z Ukrainy,
 • stosowną informację Urząd Gminy przekazuje do Punktu Koordynacyjnego.
 1. Uchodźcy potrzebujący pomocy ujawnieni w przestrzeni publicznej:
 • gdy informacja na temat uchodźców z Ukrainy bez schronienia (w przestrzeni publicznej, w parku, w sklepie, w galerii handlowej, na dworcu) trafi do jednej ze służb np. Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna, Służba Celna – te służby też będą w stanie zareagować poprzez kontakt z Punktem Koordynacyjno – Informacyjnym Relokacji Uchodźców,
 • na dworcach kolejowych PKP w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze również utworzono stosowne punkty kontaktowe – skorelowane z przyjazdami pociągów z kierunków wschodnich, obsługa punktów też współpracuje Punktem Koordynacyjnym.
 1. Dane kontaktowe:

Gmina Brody – tel. 68 371 21 55
Tel. kom. +48 513 032 149

Infolinia w LUW dla wszystkich: +48  95 785 18 59
Infolinia ogólnopolska: +48 47 721 75 75

ULOTKA

Lista potrzeb humanitarnych