KOMUNIKAT

     W związku z posiedzeniem Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Brodach w dn. 16.03.2016 r. w sprawie pożarzyska w firmie Deko Proces Sp. z o.o. w Brożku podjęto następujące decyzje:

  1. W celu ograniczenia do min. emisji pyłów, gazów i dymu na pożarzysku oraz całkowitego odcięcia dopływu powietrza do tlących się materiałów z tworzyw sztucznych przyjęto metodę usypania tzw. „sarkofagu” poprzez zasypanie całej powierzchni piaskiem lub innym podobnie sypkim materiałem jak np.: żwir. Piasek lub żwir uznano jako łatwo dostępny i w obecnej sytuacji najskuteczniejszy środek izolujący dostęp powietrza, który również zdecydowanie ograniczy promieniowanie cieplne na pożarzysku.
  2. Starosta Powiatu Żarskiego p. Janusz Dudojć zadeklarował pomoc finansową przy realizacji tego zadania. Warunkiem udzielenia wsparcia jest rzetelna informacja i przedstawienie konkretnego planu działania.
  3. Akcja usypywania „sarkofagu”, tzn. stopniowego zasypywania pożarzyska będzie każdorazowo zabezpieczana przez jednostki straży pożarnej.
  4. Ustalono termin kolejnego posiedzenia GZZK na dzień 23.032017 r. godz. 11.00.

Przewodniczący GZZK

-//-

Ryszard Kowalczuk