W czwartek 02 marca w Branitz odbyło się posiedzenie Grupy Sterującej Europejskiego Związku Parków Łużyckich.
Podczas posiedzenia zaprezentowano, przedyskutowano i przyjęto Strategię Rozwoju EZPŁ w szczególności stopniowego poszerzenia Związku o inne potencjalne obiekty parkowe pod istniejącą marką „Od hrabiego Bruhla do księcia Pucklera”.